Forstå din PC – og dine børn…

Ny teknologi kræver nye ord. Teknologien har aldrig udviklet sig så hurtigt, som den gør i øjeblikket. Derfor møder vi hele tiden et væld af nye ord og forkortelser. Det er både officielle navne på alle de nye opfindelser og slang-udtryk udviklet i det særlige indforståede miljø omkring computerne og Internettet.

Hvis man vil følge med udviklingen er man nødt til at kende alle disse nye ord og begreber. Er du en af dem der mener, at driver er lavet af sne? Går du rundt og tror at ROM er en by i Italien eller noget til at drikke? Hører du også til dem, der ønsker god bedring, når andre fortæller, at de har fået ADSL? Er du forvirret? I så fald er du en ægte Newbie.

Heldigvis er der hjælp at hente. På denne side findes en lang række af de nye ord og forkortelser, og forsynet dem med kortfattede og præcise forklaringer. Her findes de ord, som mangler i Retskrivningsordbogen, alle de ord man skal kende, for at kunne kalde sig selv for en ægte Nørd.

ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Ny og meget hurtig standard for transmission af digitale data via almindelige telefonledninger. Ligesom ISDN er det heller ikke en sygdom. Mere på http://www.adsl.com.

AFAIK, As Far As I Know, så vidt jeg ved. Hvis den bruges i tide, er det den bedste undskyldning for at skrive noget sludder på usenet. Se også IIRC.

ANSI, American National Standards Institute, det amerikanske standardiseringsinstitut. Har udviklet et utal af standarder, der også anvendes internationalt, f.eks. for programmeringssprog som C og Pascal. Betegnelsen ANSI bruges imidlertid også om det særlige ASCII-karaktersæt, der bruges under Windows, i modsætning til OEM.

API, Application Programmers Interface. Forbindelsesflade mellem forskellige programmer. Et operativsystem kan f.eks. stille en række fast definerede og grundlæggende funktioner til rådighed for programmer og spil i form af en API. Et eksempel herpå er DirextX.

ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Standard for karaktersæt til brug på computere. Selve ASCII-tabellen omfatter bogstaverne A-Z, cifrene 0-9 og forskellige tegn og styrekarakterer. Derimod mangler de nationale karakterer som Æ, Ø og Å. De findes i forskellige udvidelser, der desværre ikke er fuldt standardiserede. Under MS-DOS bruges en tabel, der ofte betegnes som OEM. Den tabel, der bruges under Windows kaldes derimod som regel ANSI.

ATA, Advanced Technology Attachment. Det navn som ANSI bruger for IDE. Der skelnes mellem ATA, som svarer til IDE og ATA-2, der svarer til EIDE.

AVI, Audio Video Interleaved, filformat for audio og video.

BIOS, Basic Input Output System. De mest grundlæggende dele af operativsystemet, som ligger på ROM-chips i computeren, i modsætning til DOS, som indlæses fra harddisken hver gang computeren startes.

Bit, et binært tal med et ciffer, den mindst tænkelige informationsenhed, næsten ingenting.

Bitmap-grafik, billeder, som er opbygget af pixels. Kan gemmes i mange forskellige filformater f.eks. JPEG og GIF.

Browser, et program, som bruges til at hente og vise hjemmesider. De eneste virkelig kendte browsere er Microsoft Explorer og Netscape Navigator. I virkeligheden findes der en hel stribe andre browsere, som er mindst lige så gode. Find dem på http://www.tucows.com.

Bundkort, den største og vigtigste printplade i computeren. På bundkortet sidder sokkelen til CPU’en og de forskellige hjælpechips. Derudover er der pladser til montering af RAM og indstikskort.

Byte, informationsenhed på 8 bits, kan f.eks. indeholde en karakter.

CD-ROM, Compact Disc Read Only Media, medie til lagring af data. Se også DVD.

Chipsæt, betegnelse for de hjælpeprocessorer, som sidder på bundkortet ved siden af cpu’en. Chipsættet har afgørende indflydelse på computerens hastighed.

Computer, menneskets bedste ven.

CPU, Central Processing Unit. Den centrale og vigtigste processor i computeren. De vigtigste producenter af cpu’er til pc’er er Intel, AMD og Cyrix.

Cracker, person som bryder kopieringsbeskyttelsen på programmer og spil, enten for at kunne sælge piratkopier eller simpelthen for at bevise, hvor dygtig han selv er, se også Hacker.

Device, en enhed som styres af og evt. kan være indbygget i computeren. Eksempler på devices er grafikkort, lydkort, printer og scanner. Operativsystemet styrer de forskellige devices ved hjælp af drivere.

DIMM, Dual In-Line memory Module. RAM-modul, som anvendes i nyere pc’er. Forbindelsen til bundkortet har 168 poler. Adressebredden er 64 bits, derfor kan de bruges enkeltvis i Pentium-pc’er. Se også SIMM.

DirectX, API under Windows, som giver programmer og spil mulighed for at styre grafik og lyd direkte og hurtigt. Mere på http://www.microsoft.com/directx.

DNS, Domain Name System. System af navne til servere på Internet, som f.eks. www.pricom.dk, der erstatter de uforståelige IP-adresser. Domain-navnene omsættes til IP-adresser ud fra en tabel, der ligger på en DNS-server. Mere hos http://www.dk-hostmaster.dk.

Cola, det foretrukne levnedsmiddel for ægte hackere.

DOS, Disk Operating System. Et styresystem, som indlæses fra diskette eller harddisk. Bruges ofte synonymt for Microsofts MS-DOS.

Driver, fil som indeholder oplysninger om et device, og som derved sætter operativsystemet i stand til at styre dette device. De fleste producenter af devices forbedrer løbende de dertil hørende drivere, og disse kan så hentes på producentens hjemmeside.

DVD, Digital Versatile Disc, afløseren for CD-ROM. Størrelsen af disken er den samme, men dataene lagres i flere lag. Derfor er kapaciteten langt større.

e-mail, elektronisk post, et brev som sendes i form af en tekstfil fra en computer til en anden via et netværk. Se også snailmail.

EOD, End Of Debate. Skrives i en email som signal om, at man ikke gider diskutere sagen yderligere. Hvis modtageren ikke respekterer det og indstiller debatten, er næste skridt et Plonk.

FAQ, Frequently Asked Question, Ofte Stillede Spørgsmål eller på dansk OSS. Lange lister på Internet med svar på alle de tåbelige begynderspørgsmål, som ingen gider høre på en gang til.

Font, engelsk for skriftart. På pc’en bruges to forskellige typer fonte TTF og Type-1.

FPS, Frames Per Second, antallet af billeder pr. sekund, hvormed video vises. Kaldes også framerate. Et højere tal betyder mere jævne og glidende bevægelser.

Freeware, program, som frit kan bruges, kopieres og videregives, fordi indehaveren af ophavsretten har givet afkald på alle sine rettigheder.

FTP, File Transfer Protokol, protokol som bruges til at sende filer fra en computer til en anden via nettet. Bruges f.eks. når man skal lægge sin hjemmeside op på serveren.

GIF, Graphics Interchange Format Komprimeringsformat til billeder, giver en god komprimering, men kan ikke bruges til billeder med mere end 256 farver.

Gigabyte, 1024 megabytes. Forkortes gb.

Hacker, person som bryder ind i fremmede computere via netværk. Betragter ofte sig selv som en slags frihedskæmpere, der absolut ikke vil sammenlignes med en cracker. Strafferammen er dog nogenlunde den samme.

Harddisk, det vigtigste lagringsmedie i computeren. På harddisken gemmes programmer og filer.

Heatsink, varmesænker eller køler. Et element, som monteres på en processor for at lede overskudsvarmen væk, og dermed forhindre processoren i at brænde sammen.

Hjemmeside, en samling af mere eller mindre sammenhængende HTML-filer, som ligger på en server. HTML-filerne kan bl.a. suppleres med billeder i GIF- og JPEG-format og musik i MIDI-format. Filerne kan downloades ved hjælp af http-protokollen via Internet og læses i en browser.

HTML, Hyper Text Markup Language, et simpelt sprog, som bruges til opbygningen af hjemmesider. HTML-kommandoerne bruges til at strukturere en tekst, og fastlægge, hvordan den skal vises på skærmen. Filer som indeholder HTML-kommandoer kan læses og vises med en browser. Mere på http://www.w3.org.

IIRC, If I Recall Correctly eller på dansk hvis jeg husker rigtigt. Se også AFAIK.

IMO, In My Opinion, ifølge min opfattelse.

IMHO, In My Humble Opinion, ifølge min beskedne opfattelse – som ingen i øvrigt skal vove at drage i tvivl!

Interface, standard for forbindelse f.eks. mellem forskellige former for hardware som computer og printer eller mellem forskellige programmer. Anvendes også om forbindelsen mellem program og bruger, her taler man om user-interface.

Internet, verdensomspændende netværk af servere. Serverne finder hinanden ved hjælp af IP-adresser. På nettet udveksles data ved hjælp af forskellige protokoller.

IP-adresse, den adresse, som computerne på et netværk bruger, når de skal sende signaler til hinanden. På Internet består en IP-adresse af fire tre-cifrede tal adskilt af punktummer.

ISP, Internet Service Provider. Firma som sælger adgang til Internet i form af et abonnement. På dansk normalt Internet-udbyder.

Java, programmeringssprog udviklet af firmaet Sun. Sproget er specielt udviklet med henblik på at programmerne skal kunne hentes via Internet og afvikles på alle mulige forskellige computere. Læs mere på http://java.sun.com og http://www.java.org.

JPEG, Joint Photographic Experts Group, organisation som udarbejder standarder til komprimering af digitaliserede billeder. Bruges også om en af de standarder, som gruppen har udarbejdet. Mere på http://www.jpeg.org.

Kilobyte, 1024 bytes, forkortes kb.

KI, Kunstig Intelligens. Særlig egenskab ved programmer. Der er stor uklarhed om, hvad det egentlig er, men det er sikkert ligeså sjældent som naturlig intelligens hos brugeren.

Kill-filter, funktion i et email-program eller en news-reader, som automatisk sletter alle indkomne mails fra en bestemt afsender. Det bedste middel mod SPAM og Kooks. Se også Plonk.

Kook, en person der gennem længere tid opfører sig så underligt på Internet, at andre lægger mærke til det. Ægte kooks er meget sjældne. Det er f.eks. almindeligt anerkendt, at der på det danske Usenet kun findes en ægte kook. Se også http://www.lart.com.

Linux, Linux Is Not UniX, operativsystem, en variant af UNIX, oprindeligt opfundet af den finske student Linus Thorvalds. Senere udviklet af et stort antal frivillige programmører overalt i verden, som holder forbindelse via Internet. Linux adskiller sig på mange måder grundlæggende fra Windows, det er ekstremt sikkert, veludviklet og stabilt. Mange servereInternet kører med Linux. Mere på http://www.linux.org og tusind andre steder på nettet.

Megabyte, 1024 kilobytes, undtagen i reklamer for harddiske, her er det for nemheds skyld 1000 kilobytes. Forkortes mb.

MPEG, Motion Picture Expert Group, organisation, som udvikler standarder for komprimering af digital audio og video.

Multimedia, kombination af flere forskellige medier, f.eks. tekst, billeder, lyd og video. Modebegreb hvis indhold ofte er uklart. Strengt taget er de fleste bøger også multimedia, da de indeholder både tekst og billeder.

Netikette, ordensregler for Usenet. Reglerne fortæller, hvordan man bør skrive og svare på indlæg i de mange nyhedsgrupper. Netiketten er udviklet gennem mange års praksis og er resultatet af endeløse diskussioner i grupperne. Mere på http://www.usenet.dk.

Newbie, uvidende nybegynder. Bruges især om nybegyndere på Usenet, som har glemt at sætte sig ind i Netiketten. Hvis man ikke vil markere sig som Newbie, bør man studere http://www.usenet.dk og begynde med at skrive i news://dk.velkommen.

Nørd, en person som kender betydningen af alle ord i denne artikel.

Operativsystem, den samling af grundlæggende kommandoer og programmer, som får computeren til at køre, og som danner forbindelsen mellem computer, bruger og programmer. Eksempler på operativsystemer er Windows, Dos og Linux.

OSS, Ofte Stillede Spørgsmål, dansk for FAQ.

Piratkopi, kopi af et program eller computer-spil, som er fremstillet i strid med loven om ophavsret.

Pixel, de prikker, som skærmbilleder og udskrifter er opbygget af. Ved at sige pixels frem for prikker viser man samtidig, at man er lidt af en nørd.

Plonk, den lyd det giver, når en newbie eller en kook falder ned i et kill-filter. Ved at skrive dette ord i en email, fortæller man modtageren, at han ikke behøver at svare, da man alligevel ikke vil læse mere fra hans side. Se også http://www.plonk.com.

Plug-and-play, egenskab ved et styresystem, som sætter det i stand til umiddelbart at genkende og styre nye devices. Meget omtalt i forbindelse med Windows95. Har dog i mange år eksisteret på Apple MacIntosh, hvor det oven i købet virker.

Privat-Computer, svaret på alle dine spørgsmål. Mere på http://www.pricom.dk.

Protokol, standard for overførsel af data via et netværk. To computere kan kun kommunikere via netværket, hvis de kender og bruger den samme protokol.

RAM, Random Access Memory. Computerens arbejdshukommelse, hvor programmer og data opbevares mens computeren kører. Når computeren slukkes, går indholdet tabt. Hvis der ikke er RAM nok, bruges i stedet plads på harddisken. Derfor vil indbygning af mere RAM, gøre computeren hurtigere.

Rod, 1. en rod, hovedkataloget på en harddisk eller diskette. 2. et rod, noget der ofte findes i 1.

ROM, Read Only Memory. Hukommelse, hvis indhold ikke kan ændres, og som ikke går tabt, når computeren slukkes. Bruges bl.a. til BIOS.

ROTFL, Rolling On The Floor Laughing, spydig kommentar til andres tåbelige skriverier på nettet.

Server, en computer som kan kontaktes via et netværk. Serveren vil som regel stille data eller service-ydelser, f.eks. udskrivning til rådighed for andre delatgere på netværket.

Smiley, særlige sammensætninger af tegn og bogstaver, som danner små billeder og som skrives i en email, for at formidle afsenderens sindsstemning. Et eksempel er :-), som betyder, jeg er glad. Der findes mange samlinger af smileys rundt om på nettet, f.eks. på http://www.geocities.com/MotorCity/Pit/4824/smileys.html, http://www.eff.org/papers/eegtti/eeg_286.html og http://www.pop.at/smileys

Snailmail, sneglepost. Et gammeldags postsystem, hvor informationerne blev udskrevet på papir, gemt i konvolutter og transporteret til modtageren af rigtige levende mennesker, kaldet postbude, hvilket selvfølgelig var både dyrt og langsomt. Se også e-mail. Mere på http://www.post.dk

SPAM, oprindeligt det at få et program til at gå ned ved at tilføre for mange data. Bruges i dag om alle uønskede e-mail, og fejlplacerede indlæg på Usenet. Det vil i praksis først og fremmest sige reklamer. Mere på http://privacy.net/email/, http://www.spamedi.org.uk og http://www.cauce.org/.

Styresystem, se operativsystem.

TCP/IP, Transmission Control Protokol/Internet Protokol. Fællesbetegnelse for den samlede mængde af protokoller, som bruges på Internet, f.eks. Ftp og Http.

Terabyte, 1024 gigabytes.

TTF, True Type Font, en standard for skriftarter udviklet af Microsoft. Kan umiddelbart bruges af Windows. Se også Type-1.

Udbyder, firma som sælger Internet-abonnementer, se ISP.

UNIX, operativsystem oprindeligt udviklet i 1960’erne, men løbende forbedret og videreført. Langt de fleste servereInternet kører med forskellige varianter af Unix.

URL, Uniform Resource Locator. Adressen på en fil som ligger på en server, der er tilsluttet Internet. En URL består af fire led. Først kommer den protokol, der skal benyttes for at hente filen. Det kunne f.eks. være http://. Så følger serverens domain-navn og til sidst navnene på underkataloget og filen.

USB, Universal Serial Bus. Standard for interface, der kan bruges til en lang række af helt forskellige devices, herunder tastatur, mus, skærm, højttalere og printer.

Veninde, multimedialt device. Styringen er vanskelig, da man kun sjældent kan finde en ordentlig driver. Det hævdes dog, at der også findes en plug-and-play-udgave. Man taler så om kærlighed ved første blik.

Warez, et andet navn for piratkopier. Trods navneforskellen er det ikke mindre ulovligt.

Windows, ja hvad skal man egentlig sige om det?

WWW, World Wide Web, den del af Internet, hvor der arbejdes med http-protokollen.

Konsol, en computer, der indrømmer, at den er beregnet til at spille på.

Laptop, lap betyder skød, og laptop er en computer, der er så lille, at man kan have den på skødet. Ved at slæbe rundt på en laptop kan man samtidig demonstrere overfor omverdenen, hvor travlt man har og dermed hvor betydningsfuld man må være.

MacIntosh, computer fra firmaet Apple. Har sit eget særlige operativsystem og kræver derfor sine egne programmer. Den udmærker sig ved godt design af både hard- og software, velfungerende plug&play og stor stabilitet. Der er altså ikke megen sport i sådan en computer. Men hører man til dem, der altid ville vælge et fjernsyn fra B&O, bør man som sin computer vælge en Mac.

MP3, en af de mange standarder udviklet af MPEG. Tillader høj komprimering af musikfiler uden væsentligt kvalitetstab. Har derfor udviklet sig til musikbranchens skræk og det meste brugte søgebegreb på Internet.