Microsoft Image Composite Editor

Programmet Image Composite Editor er udviklet af Microsoft og kan hentes gratis på deres hjemmeside (se under links). Programmet bruges til at sammensætte en række digitale billider til et panoramabillede.

Når programmet er installeret og startet, ser det således ud. Klik på "New Panorama from Images".

 

Vælg så de billeder, der skal bruges til panoramabilledet. Det gøres enten ved at klikke på "Import", og så vælge billederne eller ved at trække dem fra Stifinder og ind i det store felt i programmet.

 

Sæt billederne sammen til et panorama ved at klikke på "Stitch". Programmet forsøger at kombinere så mange af billederne som muligt til et sammenhængende panorama.

 

Klik på "Crop" for at skære panoramabilledet til. Træk i de små hvide firkanter for at flytte de omgivende linier og dermed vælge det ønskede billedudsnit.

 

Klik på "Export" og derefter "Export to desk" for at gemme det færdige panoramabillede på harddisken.